Filtruj po
Tag: historia i filozofia

Historia badań dobrobytu społecznego

Historia badań dobrobytu społecznego

Już w 1730 roku R. Cantillon w traktacie Essai sur la nature du commerce en général rozróżniał pojęcia bogactwa i dobrobytu, opisując dobrobyt jako wyżywienie, udogodnienia i przyjemności życiowe.[1] Takie rozumienie dobrobytu stoi w opozycji do doktryny merkantylizmu, według której pieniądz jest podstawą gospodarowania, a ilość posiadanego pieniądza przekłada się na bogactwo państwa, a także jednostki.[2] Rangę eseju Cantillona podkreśla fakt, że był jedną z nielicznych prac cytowanych w Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów A. Smitha, których wydanie…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Niewolnictwo od starożytności do współczesności

Niewolnictwo od starożytności do współczesności

„Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka, Bez której inne nikną i szczęście ucieka…” Adam Jerzy Czartoryski   Czy niewolnictwo trwale zanikło? Większość osób zapewne odpowiedziałaby twierdząco, biorąc pod uwagę, że niemalże w  każdym kraju jest ono surowo zakazane. W takim razie, jak to możliwe, że Walk Free Foundation szacuje obecną światową liczbę niewolników na 46 milionów? Czy, pomimo funkcjonowania w czarnej strefie gospodarki, handel „żywym towarem” jest uzasadniony ekonomicznie? Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, niewolnictwo i prostytucja generują rocznie 150…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Po co ekonomii filozofia?

Po co ekonomii filozofia?

Czym jest filozofia ekonomii i czym różni się od metodologii ekonomii? Od lat 70. a dokładniej od kryzysu naftowego, bardzo modnym stało się pisanie o „kryzysie ekonomii”. Prawdziwy wysyp takich tekstów miał miejsce zwłaszcza po kryzysie finansowym w 2008 roku, niejako podważając tym samym możliwości ekonomii do trafnego opisu rzeczywistości gospodarczej lub wskazując na potrzebę ukucia nowych paradygmatów. Łatwość, która towarzyszy formułowaniu takich zarzutów, wynika w mojej ocenie z braku refleksji nad naturą nauki jaką jest ekonomi, jakże różną od…

Czytaj dalej Czytaj dalej