Filtruj po
Tag: SKN EP

Jak (nie) pomagać ubogim

Jak (nie) pomagać ubogim

Pomoc humanitarna i rozwojowa należy do najbardziej kontrowersyjnych zagadnień społeczno-gospodarczych. Zwolennicy kierowania środków na walkę z globalnym ubóstwem kładą bardzo duży nacisk na zakorzenioną w religii chrześcijańskiej powinność moralną państw wysoko rozwiniętych, które według nich są zobowiązane do zapewniania krajom biednym możliwości podniesienia swojej stopy życiowej[1]. Jako dodatkowy argument wskazują oni, że w okresie kolonialnym kraje wysoko rozwinięte eksploatowały tereny im podporządkowane. Zgodnie ze stanowiskiem zwolenników pomocy międzypaństwowej grabieżcza i oparta na wyzysku polityka kolonizacyjna, której instrumentem było też celowe…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Krytyka Ekonomii Politycznej Według Marksa i Engelsa

Krytyka Ekonomii Politycznej Według Marksa i Engelsa

O tempora, o mores! Cicero Wstęp Karol Marks i Fryderyk Engels są postaciami budzącymi wiele kontrowersji. Ich nazwiska przytaczane są zazwyczaj przez ich zagorzałych krytyków lub też zatwardziałych zwolenników, co powoduje że wybór rzetelnych opracowań ich prac nie jest zbyt szeroki. Mimo, że nie mieli oni większego wpływu na kształt głównego nurtu ekonomii, choć to też zależy od sposobu jego definiowania, to z pewnością odegrali kluczową rolą w kształtowaniu się historii świata w XX wieku. Wielokrotnie przypisywano im poglądy, których…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Niewolnictwo od starożytności do współczesności

Niewolnictwo od starożytności do współczesności

„Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka, Bez której inne nikną i szczęście ucieka…” Adam Jerzy Czartoryski   Czy niewolnictwo trwale zanikło? Większość osób zapewne odpowiedziałaby twierdząco, biorąc pod uwagę, że niemalże w  każdym kraju jest ono surowo zakazane. W takim razie, jak to możliwe, że Walk Free Foundation szacuje obecną światową liczbę niewolników na 46 milionów? Czy, pomimo funkcjonowania w czarnej strefie gospodarki, handel „żywym towarem” jest uzasadniony ekonomicznie? Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, niewolnictwo i prostytucja generują rocznie 150…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Wyzwania współczesnej polityki monetarnej

Wyzwania współczesnej polityki monetarnej

Finansjalizacja światowej gospodarki, wzrost znaczenia systemowego instytucji bankowych, większa kryzysowość sektora finansowego. Te zagadnienia stanowią wyzwanie dla polityków gospodarczych oraz ekonomistów w ich pracy na rzecz zapewniania dobrobytu i stabilności ekonomicznej. Jednak polityka banku centralnego w większości krajów na świecie prowadzona jest według jednego wzorca, niejako za dogmat przyjmując strategię celu inflacyjnego. W literaturze istnieje jednakże alternatywa, którą wraz z nadejściem nowych ekonomicznych realiów powinno się ponownie rozważyć. Powstała u progu czasów nowożytnych ilościowa teoria pieniądza przeżywała swą drugą młodość…

Czytaj dalej Czytaj dalej